Jste zde

Rozdílná přihlášení

Ve členské evidenci mohou členové JČMF měnit své kontaktní údaje a sledovat zaplacení svých členských příspěvků

Přihlášení na web slouží funkcionářům JČMF pro úpravu webových stránek, zveřejňování pozvánek na akce apod.

Jde o dva nezávislé systémy, proto přihlašovací údaje i kontaktní email mohou být v obou systémech různé.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz