Jste zde

Sídlo, kontaktní adresy

Sídlo

JČMF sídlí v prvním patře přední budovy Matematického ústavu AV ČR. (Tato i další budovy v komplexu MÚ byly v r. 1949 JČMF znárodněny.) Ke kancelářím předsedy, hospodáře a tajemníka se dostanete přes recepci MÚ, umístěné v průjezdu přední budovy.

Budova Matematického ústavu AV ČR

Otevírací doba


Pravidelná služba na sekretariátu je v úterý a ve čtvrtek, 9-13 hod.,
doporučujeme si však návštěvu předem domluvit telefonicky či e-mailem.

Upozornění: Sekretariát nedisponuje pokladnou a není možno na místě uhradit členské příspěvky.

Mapa

Poštovní adresa

Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25
110 00 Praha 1

Telefony

Sekretariát: +420 222 211 100, +420 222 090 708
Předseda: +420 222 090 709
Tajemník: +420 417 813 023
Hospodář: +420 770 127 206
skype: jcmf_sekr

E-mailové adresy

Předseda: predseda@jcmf.cz
Hospodář: hospodar@jcmf.cz
Tajemník: tajemnik@jcmf.cz
Revizor: revizor@jcmf.cz
Sekretariát: jcmf@jcmf.cz

Předseda ČMS: predseda.cms@jcmf.cz
Předseda SUMA: predseda.suma@jcmf.cz
Předseda ČFS: predseda.cfs@jcmf.cz
Předseda FPS: predseda.fps@jcmf.cz

ID datové schránky JČMF: i5dxiy8

IČ, registrace

IČ JČMF: 00444871
Nejsme plátci DPH.
Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 2233
(předchozí registrace MV ČR: č.j. VSC-1-6728/91-R dne 27. 5. 1991)

Další složky

JČMF je organizačně dělena na sekce a jejich odborné skupiny, pobočky a odborné komise. Jejich kontakty naleznete na přílušných stránkách.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz