Cena České matematické společnosti

Cílem udělování cen ČMS je podpořit zájem studentů, doktorandů a mladších vědeckých pracovníků o teoretickou a aplikovanou matematiku.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl/a afiliaci instituce se sídlem v ČR. Do soutěže budou přijaty pouze takové práce, u nichž žádný z autorů nepřesáhl v roce uzávěrky soutěže věk 35 let.

Soutěž na udělení ceny je vyhlašována a vyhodnocována výborem ČMS, který současně jmenuje komisi, která bude práce posuzovat. Komise si může vyžádat odborné posudky.

Ceny ČMS jsou vyhlašovány na Konferencích českých matematiků a předávány autorům ohodnocených prací při vhodné následující příležitosti.

Laureáti Ceny ČMS

V ročníku 2021/22 (vyhlášeny 5. 4. 2022 na XIV. konferenci českých matematiků v Ostravě):
 • RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. a Dr. Samuel J. Roth za soubor prací z teorie dynamických systémů
 • RNDr. Michal Hrbek, Ph.D. za soubor prací z algebry
 • Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D. za soubor prací z matematické statistiky
 • RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. za soubor prací z harmonické analýzy
V ročníku 2017/18 (vyhlášeny 12. 2. 2018 na XIII. konferenci českých matematiků v Praze):
 • RNDr. Martin Branda, Ph.D. za soubor prací z optimalizace, operačního výzkumu a matematického programování
 • Michal Doucha, Ph.D. za soubor prací z teorie grup
 • RNDr. Václav Mácha, Ph.D. za soubor prací o regularitě řešení parciálních diferenciálních rovnic
 • Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. za soubor prací z algebry a logiky
V ročníku 2013/14 (vyhlášeny 7. 6. 2014 na XII. konferenci českých matematiků v Plzni):
 • RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. za soubor prací z matematického modelování
 • RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. za soubor prací o zobecněných diferenciálních rovnicích
 • RNDr. Martin Tancer, Ph.D. za soubor prací z kombinatoriky a teorie grafù
 • Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. za práci z kombinatoriky a teorie grafù
V ročníku 2009/10 (vyhlášeny 22. 1. 2010 na XI. konferenci českých matematiků v Praze):
 • Doc. Dr. Jan Kühr za soubor osmi prací z algebry
 • Ing. Dr. Marek Omelka za dvě práce ze statistiky
 • Doc. Dr. Jiří Spurný za soubor čtyř prací z matematické analýzy
 • Dr. Jan Šťovíček za soubor tří prací z algebry
V ročníku 2005/06 (vyhlášeny 7. 6. 2006 na X. konferenci českých matematiků v Jevíčku):
 • Doc. Dr. Ondřej Kalenda a Dr. Jiří Spurný za soubor prací se společným názvem: "Abstraktní Dirichletova úloha pro baireovské funkce"
 • Dr. Daniel Kráľ za dvě práce věnované barevnosti grafů
 • Dr. Michal Kunc za soubor tří prací o jazykových rovnicích
 • Mgr. Martin Ondreját za soubor čtyř prací o stochastických diferenciálních rovnicích
V ročníku 2001/02 (vyhlášeny 24. 6. 2002 na IX. konferenci českých matematiků ve Znojmě):
 • Dr. Roman Hilscher za soubor šesti prací
 • Dr. Jan Kolář za práci s názvem: "Porous sets that are Haar null, and nowhere approximately differentiable functions"
 • Dr. Eva Matoušková za soubor osmi prací
 • Dr. Pavel Řehák za soubor devíti prací
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz