Granty S. V. Kovalevské a Mezinárodní matematický kongres

6. - 14. července 2022 proběhne Mezinárodní matematický kongres v Petrohradě. Organizátoři nabízejí granty na podporu účasti mladých matematiků z rozvinutých zemí s názvem Kovalevskaya Grants. Nositelé grantu nebudou platit účastnický poplatek a budou mít hrazeny náklady na ubytování, stravu a bude jim umožněn bezvízový vstup do Ruské federace. Pouze cestovní náklady bude hradit jejich domovská instituce.

Český komitét pro matematiku, jako místní partner organizátorů kongresu, vybere příjemce grantu z řad českých kandidátů. Veškeré detaily k žádosti, kterou je třeba podat do 30. září 2021, naleznete na stránce komitétu.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz